Kurser & Workshops

Navina.dk

KURSER & WORKSHOPS


WEALTH-KURSUS

Rigdom på flere planer


At leve et liv,

hvor vi føler os rige, sande og naturligt værdifulde,

føler vi har NOK af det hele på flere planer, kan møde livet i medgang og modgang og kan relatere naturligt, er den oprindelige tilstand vi blev født med, og vi kan komme til det igen, eller fordybe denne tilstand..

 

- og vove at se den værdiløshed i øjnene, som vi måske er præget af og lade denne opfattelse af os selv smelte.... det handler om bevidsthed..Når vi føler vi har NOK på flere planer, så har vi også meget at dele med andre. Når vi oplever rigdom og føler os værdifulde vil det smitte af på mennesker omkring os og på vores forhold til PENGE !


♥ Denne Oneness WEALTH Deeksha Proces har jeg, som Oneness Trainer lært gennem AmmaBhagavan fra Oneness University i Indien, og for mig har den været og er stadig guld værd på mange planer!


♥ Smuk ceremoni, hvor modtageligheden for nådens kraft og rigdom styrkes. Du vil få inspiration til dybere kontakt med essensen/den du ér/det guddommelige i din dagligdag. Awakening to wealth and abundance, som kan gøre det nemmere at rumme livet som det ER.


♥ Moola-Mantra og hvordan kan man bruge MANTRA som spirituel praksis.


♥ En DYB transformation kan ske på flere planer. Dét er hvad Wealth Processen handler om. En intens dag/aften med meditation, dans, øvelser, musik, chanting, ceremoni, indsigter og heling af relationer i en guidet proces ♥ ♥ ♥

 

♥ Efter denne dag kan du i 11 dage lave ceremonien derhjemme, som det nu passer dig, for at fuldføre Wealth-processen.

MEDBRING 108 stk. MØNTER denne dag (til eget brug i ceremonien plus derhjemme).


Du får en CD med hjem, med et Wealth-Mantra.


_______________________________________________________________________________________________


4 Basket Kursus.

Vores prægninger fra undfangelse, foster, fødsel og heling af dem.

 

Du behøver ikke kunne "huske" noget fra din tidlige barndom eller fostertilstand. Den måde vi lever vores liv på afspejler ofte det liv vi havde som små, på godt og ondt. Selvfølgelig kan vi ikke huske vores fødsel og alt muligt, det er heller ikke meningen, men kroppen husker, og på dette kursus kommer vi ind på denne dybere intelligens, som "husker", og det er mere i stemninger, kropsbevidsthed og følelser.


Mange af os længes efter at leve i en tilstand, som er åben, livfuld og naturlig, den tilstand som vi havde som foster og spæde, hvor vi bare VAR. Vi længes efter at vække og integrere denne naturlige tilstand.


De oplevelser vi har haft da vi blev undfanget, tiden som foster og selve fødslen og hvordan vi følte os modtaget i verden, præger ofte vores måde at leve på og opleve verden på. Det kan hæmme os på forskellig vis, forme vores personlighed og kan fx give stress.


Vi har måske lukket af for den livfuldhed, spontanitet og naturlige væren og glæde vi havde tidligt i livet.

 

Oplevelserne sidder i vores celler, og kan være en hindring for at leve fuldt ud, føle os velkommen i verden eller have tillid.

 

Denne dag vil jeg bla. guide en proces, hvor du får indsigt i og helet nogle af de negative prægninger fra disse faser, som blir kaldt de "4 Baskets". De "4 Baskets" er undfangelsen, første tid som foster, sidste tid som foster, og selve fødslen/ de første 6 timer.

 

En spændende og smuk proces, som for mange tidligere deltagere har givet mere klarhed, nemmere ved at handle og at VÆRE og føle sig velkommen i verden, som den de ér,

 

Jeg har som Oneness-Trainer lært og gennemgået denne proces på Oneness University i Indien.


Dagen vil også indeholde åndedræts-meditation, musik, dans, heling-af-relationer samt Deeksha-velsignelse.

___________________________________________________________________________________


Oneness Aawakening Kursus


Bus 420R holder 10 minutters gang fra døren.

 

♥ Kurset leder dig dybere i den du dybest set ér, kurset er for alle, du skal ikke "kunne" noget. Bare være DI

Du bliver initieret Deeksha-Giver/ Blessing-Giver.

Der findes mange Deeksha-grupper rundt i landet, hvor du kan deltage for at prøve Deeksha !

 

Kurset foregår på Oneness Center Granbo, 8 km. nord for Sorø, eller du kan invitere mig hjem til dig og holde kurset. Der skal være minimum 5 fuldt betalende deltagere. Du får rabat, når det foregår hos dig.

 

♥ Mange allerede initierede Deeksha-Givere plejer at deltage een eller begge dage og få rigtig meget ud af det og evt. blive initieret igen, hvis man føler for det, det styrker os i at blive endnu mere gennemstrømmelig for Deeksha/ Oneness Blessing

 

♥ Deeksha betyder velsignelse, og er med til at give indre ro, frihed og nemmere ved at være med livet som det er.. hele relationer.. hjælpe vores to hjernehalvdele at samarbejde bedre, samt hjælper os i opvågnings-processen til den vi dybest set ér.


Er udviklet af AmmaBhagavan fra Oneness University i Indien.


Næste kursus, se også "kalender" :

STED : Munke Bjergbyvej 31, 4190 Munke Bjergby.

TID : Lørdag den 9. maj kl.10-19.

PRIS : 950 kr./ 800 kr. hvis du er arb.løs, studerende eller pensionist.

         100 kr.´s rabat ved betaling over netbank INDEN den 1. maj.


Navina © 2015 - +45 31 19 80 16 - navina.sol@gmail.com - Munke Bjergbyvej 31,  4190 Munke Bjergby